2022. január 10.

Tisztelt kollégák!

Rendkívüli csúcstalálkozónk megtartása rendkívüli eseményekhez kötődik. Januári néhány nap leforgása alatt Kazaksztán nagyszabású válságot élt át. Az esemény lett a legnehezebb a függetlenség 30 éves történetében.
Az ilyen szintű valós fenyegetéssel a Szervezetünk még nem szembesült lényegében.
Szeretnék köszönetet mondani Pasinjan Nikol Vovaevich, elnökünknek a szükséges dokumentumok összehangolása terén végzett gyors tevékenységéért.
Külön szeretném kifejezni köszönetemet Putyin Vlagyimir Vlagyimirovicsnak, az Orosz Föderáció elnökének a KBSzSz békefenntartó kontingensének Kazaksztánba küldésével kapcsolatos megértésért és gyors megoldásáért.
Tisztelt Vlagyimir Vlagyimirovics, az országunkat ért terrortámadás első napjai óta folyamatos kapcsolatban vagyunk Önnel.
Köszönetemet fejezem ki Lukasenkó Alekszandr Grigorjevicsnek, Zsaparov Szadir Nurgozsojevicsnak és Rakhmon Emomali Sharipovichnak politikai és katonai testvériségükért.
Ma országos gyászt tartunk a kazaksztáni tragédia napjaiban elhunytak emlékére. Ezúton is őszintén köszönöm részvétüket.
Szeretném kifejezni köszönetemet Zasz Staniszlav Vaszilyevicsnek, a KBSzSz főtitkárának, illetve a Titkárság és Szervezetünk Közös Főhadiszállásának teljes összetartó csapatának.
Lényegében ez az első alkalom, hogy a KBSzSz békefenntartó potenciálját ténylegesen felhasználták valamelyik tagállam biztonságának, stabilitásának és integritásának biztosítására.
A KBSzSz-partnerek nemcsak katonai, hanem mindenekelőtt erkölcsi támogatása számunkra elvszerű fontossággal bír.
A Szervezet minden tagállama egységes frontként működött, és határozottan támogatta Kazaksztán felkérését.
* * *
Most szeretném tájékoztatni Önöket hazánk jelenlegi helyzetéről és az elmúlt napok történéseiről.
Az események teljes képével felelősségteljesen kijelenthetem, hogy ez év eleje óta minden esemény egy láncszemet alkot.
Az egyetlen romboló tervnek vannak alárendelve, amelynek előkészítése sokáig tartott. Hogy ez az előkészület mennyi ideig tartott egy, két-három év azt a kinyomozás fogja megmutatni.
A pusztító erők többször is kísérletet tettek a stabilitás aláásására és zavargások előidézésére.
Az egyfajta az állam stabilitásának és erejének, próbájának is tekinthető. Az összes cselekedetet határozottan elfojtották.
A szervezők azonban nem adták fel a terveiket, és áttértek a fegyveres fellépések előkészítésére.
A több régióban megtörtént autógáz drágulása miatti lakosság elégedetlenségét ürügyül használtak fel.
A társadalmi-gazdasági és társadalmi-politikai igényeket hangoztató tüntetések lezajlottak.
Az állam mindegyiket meghallgatta és teljesítette.
A kormány lemondott, az autógáz árakat ugyanarra a szintre lefagyasztották. A több konkrét társadalmi-gazdasági intézkedés és egy világos társadalmi-politikai reformterv elfogadására irányuló bejelentést tettünk.
A Kazaksztán elleni agressziót szervezői részére ez már nem bírt semmilyen jelentőséggel.
A zavargások hulláma bontakozott ki a spontán tiltakozások leple alatt.
A vallási radikalisták, bűnözők, hírhedt banditák, fosztogatók és apró huligánok, mintha egyetlen parancsra bukkantak volna fel.
A társadalmi-gazdasági és társadalmi-politikai igények háttérbe szorultak, feledésbe merültek.
Ezt követően egy „forró fázis" keletkezett be.
Fegyveres erők csoportjai akcióba beléptek, amelyek mintha szárnyakban várakoztak.
A fő célja nyilvánvalóvá vált: az alkotmányos rend aláásása, a kormányzó intézmények lerombolása és a hatalom megszerzése.
Az államcsíny kísérletének végrehajtásáról van itt szó.
Már most nyilvánvalóvá vált, hogy az összes ellenségeskedés egy központból volt koordinálva, illetve egy gondosan megtervezett hadművelet döntő szakaszába lépett.
A regionális hatóságok, rendvédelmi szervek, előzetes letartóztatások, stratégiai létesítmények, bankok, tévétorony és tévécsatornák épületei elleni szinkron, hangsúlyozom, szinkron támadások tanúskodnak erről.
A repülőtereket foglaltak le, illetve az autópályákat és vasúti útvonalakat elzártak, valamint a mentők és a tűzoltók munkáját akadályozták.
A katonai egységek és a hadsereg ellenőrző pontjai elleni támadások során a bandita alakulatok fegyvereket és katonai felszereléseket próbáltak birtokba venni.
Almatiban és más városokban valódi csaták zajlottak le. Például két éjszakán át a Belügyminisztérium épülete körül tartott csata Almati városában. A rendőrség leküzdött a terrortámadásokat.
Csak Almatiban 7 fegyverraktárt foglaltak le.
Ezek jól képzett szakemberek támadásai, köztük speciális puskákkal ellátott mesterlövészek is voltak.
A terroristák saját kommunikációjukat használták, illetve katonai személyzet és rendvédelmi szervek egyenruhájába álcázták magukat.
A zavargások résztvevőinek cinikusan eltakarták magukat, akiket "emberi pajzsként" használtál fel.
A legalább 5-szörös számbeli előnnyel rendelkező banditák rendőrökre és katonákra támadtak, rendkívüli kegyetlenséggel megverték őket, majd a két katonának levágtak fejét.
A kórházak ellen barbár támadások történtek.
A támadás szervezői az állam erőforrásainak szétszórására a legszélesebb frontot vetették be.
Az agresszió egyszerre 11 régiót érintett. Azonban a fő csapás Almati ellen irányult.
Mint ismeretes, ez az ország legnagyobb városa és pénzügyi központja, ahol a legfontosabb közlekedési és kommunikációs csomópontok összpontosulnak.
Ennek a városnak a bukása megnyitná az utat az egész sűrűn lakott dél, majd az egész ország elfoglalása előtt.
A terroristák abban reménykedtek, hogy a törvény és a rend erőit magukra kivonják, hogy aztán csapást mérjenek Kazaksztán fővárosára.
Az elnök rezidenciája körül hadi erők gyülekezeteit láttuk.
Lényegében ez egy igazi terrorista háború volt, amelyet különféle módszerekkel irányították államunk ellen.
Ehhez példátlan intézkedésekre volt szükségünk.
A kazak hatalmi struktúrák a lehető legrövidebb időn belül képesek voltak mozgósítani és visszaverni a támadókat, így kontroll alá vették a helyzetet.
Sajnos ennek nagyon nagy ára volt veszteségek a biztonsági erők és a civilek körében.
16 rendvédelmi tiszt meghalt, több mint 1300-an megsérültek.
Sajnos a civil lakosság körében is vannak áldozatok, pontos számuk még nem tudható.
Országszerte 1270 üzletszerű tevékenységet folytató társaság érintett. Több mint 100 bevásárlóközpontot és bankot raboltak ki.
Mintegy 500 egység rendőrségi jármű megsérült, illetve megégett.
Óriási anyagi kár keletkezett, melynek mértékét külön kormánybizottság állapítja meg.
A terroristák, köztük a külföldi fegyveresek közvetlen részvételéről a Kazaksztán elleni agresszióról magabiztosan jelentem be.
Nem véletlen, hogy a banditák éjszaka hullaházakat támadtak meg, fogták és elvitték a meghalt bűntársaik holttesteit. A fegyveresek közvetlenül a harctérről vitték el a holttesteket.
Ez az ismert származású nemzetközi terroristák gyakorlata. Így eltakarják a nyomaikat.
Szemmel látható terültünkön egy káoszzóna kialakításának tervezése, illetve azt követően hatalomátvétel volt.
A Kazaksztáni Biztonsági Tanács döntése értelmében a rendfenntartó szervek és a különleges szolgálatok átfogó elemzése alapján a helyzetet terrorveszélynek és agressziós cselekménynek minősítették.
A kazaksztáni események kritikussá váltak.
Almati és 9 regionális központ banditák kezében volt.
A terrorizmusellenes hadműveleti rendszert hirdettünk ki. Kazaksztán a KBSzSz-hez segítségkéréssel fordult.
Rendkívül időszerűnek bizonyult.
A három katonai szállítógép fővárosba érkezéséről értesülés után, a fegyveresek felhagytak az elnöki rezidencia elfoglalását.
Ez lehetőséget adott arra, hogy további erőket küldjünk Almatiba, és a terroristáktól visszafoglaljuk a várost.
A Kollektív Biztonsági Tanács határozatának megfelelően mai napig a KBSzSz Kollektív Békefenntartó Erőit 2030 fős létszámban és 250 felszerelésben letelepítették Kazak Köztársaságban, illetve a rábízott feladatok teljesítését megkezdték.
A repülőterek, katonai telephelyek és egyéb stratégiai létesítmények lefedését és biztonságának biztosítását Ők látják el.
A KBSzSz főtitkárának a kialakult helyzetről és a végrehajtandó feladatokról szóló beszámolóját kicsit később halljuk meg.
Mint mondtam, ez az első KBSzSz békefenntartó missziója.
Bízom benne, hogy a Szervezet hasznos és pozitív tapasztalatokkal gazdagodik.
A szűk keresztmetszetek elemzésére és a megfelelő következtetések levonására, valamint a szabályozási dokumentumok kiigazítására kerül sor.
Általánosságban szeretném hangsúlyozni, hogy a KBSzSz tekintélyes katonai-politikai szervezetként megmutatta relevanciáját és hatékonyságát. Ez egy valóban államaink stabilitására és biztonságbiztosítására irányuló egy működő mechanizmusnak tekinthető.
Ténylegesen a megtörtént események fordulópontot jelentettek a Szervezet fejlődésében, amely erős nemzetközi intézményként új minőséget kapott.
A Kazaksztánt fenyegető veszélyek a kollektív biztonság egész területén előfordulhatnak.
Ezért fontos számunkra, hogy tovább erősítsük a KBSzSz hatalmas potenciálját.
Kazahsztán hozzájárul ehhez az ügyhöz.
Az egyik lehetséges ajánlás a válsághelyzetekre adott válaszidő optimalizálása lehet.
A Kollektív Biztonsági Tanács és más szervek jóváhagyó határozatainak kidolgozásában és elfogadásában hatékonyságot kell növelnünk.
Az is fontos, hogy a KBSzSz békefenntartó erők igénybevételére vonatkozó döntéshez maximális politikai támogatást biztosítsunk, különösen az ENSZ-től, illetve más tekintélyes nemzetközi szervezetektől, valamint a világ vezető médiáitól és a különböző országok elemző központjaitól.
A KBSzSz-erők bevezetésének jogosságával kapcsolatban most már látjuk, hogy vannak kérdések.
A megbízható információk hiánya és az egész helyzet félreértése miatt megalapítható ez.
Az egyes esetekben a nemzetközi közösség részéről, beleértve a külföldi médiát is, teljesen helytelenül értelmezik mind a KBSzSz-erők alkalmazását, mind a kazaksztáni helyzet megértését.
Az összes közölt tény ellenére egyes források azt állítják, hogy a kazaksztáni hatóságok a békés tüntetők ellen harcolnak.
Ez abszolút téves információ.
Soha nem alkalmaztunk és nem is fogunk fegyveres erőt alkalmazni békés tüntetőkkel szemben.
Ennek ismeretében a Kazaksztán elleni támadás szervezői több agressziós hullámot indítottak el.
Az első szakaszban, mint mondtam, békés tüntetések zajlottak.
Akkor különösen Almatiban tartottak politikai gyűléseket, majd három irányból felfegyverzett fegyveresek megrohantak várost, mint egy hatalmas hiénaraj.
Eleinte békés tüntetőknek adtak ki magukat, amivel a rendfenntartó erőket, sőt a város lakóit is félrevezették, és csak elkezdődött az, ami valószínűleg „almati tragédia" néven vonul be a történelemébe.
Az ENSZ Alapokmánya minden állam számára elismeri az egyéni vagy kollektív önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogát fegyveres támadás esetén.
A közeljövőben, az előzetes kivizsgálás lezárása után további bizonyítékokat feltárunk a világközösség elé a hazánk elleni terrorista agresszió előkészítéséről és 1ebonyolításáról.
Amint látható, az egyes média és közintézmények továbbra is kitalált és ellenőrizetlen tényeken alapuló hamis információkat terjesztik.
Meggyőződésem, hogy a nemzetközi szervezetek, köztük az ENSZ, az EBESZ, az SESz, a CICA, valamint a nemzetközi humanitárius szervezetek érdekeltek a terroristák, bűnözők és gonosztevők illegális cselekedeteinek teljes és pártatlan kivizsgálásában.
Az elhamarkodott következtetéseket ne vonjuk le.
Köszönöm mindenkinek, aki kezdettől fogva bízott abban, hogy Kazaksztán túljut modem történelmünk ezen nehéz szakaszán.
Ez különösen igaz a KBSzSz-re.
Biztosan kijelentem, hogy közös erőfeszítéseknek köszönhetően a Kazaksztánban ideiglenesen elhelyezkedett KBSzSz békefenntartó haderök a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb lesz. Őszintén meg kell mondani, hogy a KBSzSz békefenntartó potenciáljának küldetése rendkívül hatékony és hasznos volt. A mi részünkről úgy vélem, semmilyen esetben sem szabad megengedni, hogy provokátorok vagy rossz szándékúak egy információs vákuumot töltésnek be.
Sajnálatos módon, a mi esetünkben ez folytatódik.
A kialakult helyzet értelmében a KBSzSz Békefenntartási Főtitkára Különleges Képviselője intézményének létrehozásáról hozott döntése megerősítette a relevanciáját.
Szeretném egyértelműen kijelenteni, hogy Kazaksztán népének a szabad akaratnyilvánításhoz való jogát és a hatóságokkal való nyílt párbeszéd lefolytatását határozottan megvédjük.
Az erőszakos szélsőségesség minden formáját keményen visszaszorítjuk, mint a közelmúltban megtörtént Kazaksztán elleni katonai akciókat.
Nem engedjük az állami szuverenitásunk és területi integritásunk megsértését.
Biztosítani akarok arról, hogy Kazaksztán határozottan betartja nemzetközi kötelezettségeit.
Tisztelt barátok és kollégák!
Jelenleg az alkotmányos rend helyreállt Kazaksztánban. Az ország biztonságát fenyegető veszélyeket elhárították.
A bűncselekményekben résztvevő személyek azonosításával kapcsolatos kiderítési tevékenység folyik a terrorellenes akció keretében.
Eddig több mint 8 ezer személyt bevitték a rendőrségre.
A bűnüldöző szervek és speciális szervek ellenőrzik részvételüket terrorcselekményekben, gyilkosságokban, fosztogatásokban és egyéb bűncselekményekben.
116 fegyvert foglaltak le.
A hadművelet folytatódik, a rejtőzködő fegyveresek azonosítására irányuló terveket módosítják, mivel az új terepszínű taktikát alkalmaznak, civileknek öltöznek, leborotválják szakállukat és így tovább sorolhatom.
Nagyon kemény munka áll előttünk, még a rendvédelmi szervek és a hadsereg veteránjai is részt vesznek.
Minden kormányzati szerv keményen dolgozik azon, hogy az ország teljes mértékben visszatérjen a normális élethez.
Holnap az Országgyűlés elé a kormány új összetételére vonatkozó javaslatot nyújtom be, és a társadalmi-gazdasági szféra akut problémáinak megoldására konkrét feladatokat tűzött ki.
A nagyszabású terrorellenes hadművelet közeljövőben véget ér, és ezzel a KBSzSz-kontingens sikeres és eredményes küldetése is véget ér.
A legfontosabb az, hogy jövőben az ilyen események ne ismétlődjenek meg a kollektív biztonsági területén.
Úgy gondolom, hogy ez a fő feladatunk lenne a közelgő jövőben. Kazaksztán erre készen áll és mindig támogatni fogja szövetségeseit.

Köszönöm a figyelmüket.