Kazahsztán a volt Szovjetunió utódállama, a világ 9. legnagyobb területű országa és a legnagyobb területű tengerpart nélküli országa. Függetlenségét 1991. december 16-án kiáltották ki.

Kazahsztán története

A 10. században a szeldzsuk török birodalom területe elérte egészen a mai Kazahsztán déli részét, majd a 13. században Dzsingisz kán birodalma alá tartozott. Területén a 15. században alakult meg a Kazah Kánság. A kalmükökkel harcoltak, ezért orosz protekturátust kértek, mely 1730-tól 1750-ig volt érvényben. A 19. század közepétől került orosz uralom alá a terület, majd 1920-ban csatlakozott Kirgiz ASZSZK néven Szovjet-Oroszországhoz. Nevét 1925-ben változtatták Kazah ASZSZK-ra. 1936-tól a Szovjetunió tagköztársasága volt 1991-ig. A függetlenség kikiáltása után csatlakozott a FÁK-hoz. Kazahsztán 1990 októberében szuverén köztársasággá nyilvánította magát a Szovjetunión belül. Függetlenségét 1991. december 16-án kiáltotta ki.

A függetlenség utáni első években jelentős reformokat hajtottak végre. Az országot ma államfőként irányító Nurszultan Nazarbajev 1989-ben lett a Kazah Kommunista Párt feje, 1991-ben köztársasági elnökké választották. Jelentős lépéseket tett a piacgazdaság bevezetése irányába. 2000. óta jelentős gazdasági növekedés zajlik az országban. Nagy kőolaj, földgáz, ásványkincs készletet tártak fel. A 16 millió lakosú országban a Szovjetunió felbomlása óta a kazahok aránya a népességen belül növekszik, míg a betelepült oroszok és ukránok száma csökken. Legjelentősebb az orosz nemzetiségűek visszaszorulása. Míg kilencvenes évek elején a lakosság 36%-a volt orosz nemzetiségű, addigra napjainkra arányuk egyes források szerint 23%-ra csökkent a nagyarányú, Oroszországba való visszatelepülés miatt.

Az ország államformája elnöki köztársaság. Az elnök az államfő, egyszersmind a hadsereg feje és vétójoga van a parlamenti törvényhozásban. A miniszterelnök elnököl a Miniszteri Kabinetben és Kazahsztán kormányfőjeként szolgál. A Kabinetben három miniszterelnök-helyettes és 16 miniszter van. 2007. január 10-e óta a Karim Maszimov a miniszterelnök. Kazahsztánnak kétkamarás parlamentje van, amelyet az alsóház (Madzslísz) és a felsőház (Szenátus) alkot. A Madzslísz 77, a Szenátus 39 tagú. Az országban 14 terület és 2 területi jogú város (Almati és Asztana) található. Az Oroszország által bérelt Bajkonur különleges státusszal rendelkezik.

Kazah-Magyar kapcsolatok

Nurszultan Nazarbajev kazah elnök 2007 óta a magyarországi kunok tiszteletbeli vezetője. Szoros kapcsolatok épültek ki a magyarországi Kunszövetséggel. Kazahsztán aktívan részt vesz a karcagi kun közösség kulturális életében. Kazahsztán észak-keleti részén (saját legendáik szerint közel 1500 éve) él a madjarok törzse. A szétszórt, laza településformákon körülbelül 2000 család tartja magát madjarnak, bár nyelvük már kazah. Az utóbbi évtizedeket leszámítva nem tudtak arról, hogy rokon népeik lehetnek. A 90-es években (magyar kutatók közreműködésével) elvégzett genetikai vizsgálatok szerint a génmarkerek kontrollcsoportokkal történt összehasonlító vizsgálatai alapján az alföldi magyarsággal állnak legközelebbi genetikai kapcsolatban.

Egy 2006-os kutatás genetikai kapcsolatot mutatott ki a mai magyarság és kazah területen élő madjar törzs között. Ezt követően tovább mélyültek a kapcsolatok, Bíró András antropológus tevékenysége hatására összehívták a Kurultájt, a madjarok törzsi gyűlését. A rendezvény fő célja az volt, hogy a Kazahsztán területén szétszóródott madjar törzsbelieket összegyűjtse néhány napra. A kazah médiában a 2007-es rendezvény, a magyar küldöttség látogatása kiemelt helyet foglalt el és ez az ügy, a Kurultáj rendezvények ügye azóta is képes megmozgatni akár a teljes kazah médiát.

A múltban, a Szovjetunió fennállása idején Kazahsztán és Magyarország között meglehetősen fejlett kétoldalú kereskedelem folyt, éppen abban az időben kedvelték meg a kazahok a magyar mezőgazdasági termékeket és a magyar orvosságokat. A szovjet blokk szétesése az első időkben némileg gátolta a meglévő kazah-magyar kapcsolatok fejlesztését, napjainkra azonban a két ország érdekelt a kedvező együttműködés aktivizálásában különféle területeken, mindenekelőtt a kereskedelmi-gazdasági téren. Kazahsztán az áruforgalom és kereskedelem terén a harmadik helyen álló partnere Magyarországnak a FÁK országai között, Oroszország és Ukrajna után. A közös forgalom mennyiségi számai minden évben növekednek. Jelenleg Kazahsztánban mintegy 58 magyar és közös magyar-kazah vállalat működik.

A két ország kapcsolatának kezdete

Elsők között ismerte el Magyarország a Kazah Köztársaságot, a FÁK tagországok függetlenségének elismeréséről hozott 1991. december 26-i kormány-nyilatkozat alapján. A diplomáciai kapcsolatok felvételére 1992. április 2-án kölcsönös jegyzékváltás útján került sor. Kazahsztán - közös történelmi, kulturális, nyelvi gyökereink okán is - Közép-Ázsiában az egyik legfontosabb kereskedelmi-gazdasági, politikai, kulturális, oktatási, tudományos partnerünk lett. A Magyar-Kazah Kormányközi Gazdasági Bizottság elnöke 2010 szeptemberében lett Varga Mihály akkori államtitkár, jelenlegi gazdasági miniszter.

A Kazah Köztársaság Konzulátusa 1998 februárjában nyílt meg Karcagon Horváth László, a Kazah Köztársaság Tiszteletbeli Konzulja vezetésével. Éppen azért ebben a városban, Nagykunság központjában, mert itt élnek azok a kun leszármazottak, akik a kazahsztáni kipcsakokkal etnográfiai rokonságban vannak, és ezt a rokonságot ma is ápolják.
A képviselet feladatai közé tartozik a Kazah Köztársaság érdekeinek képviselete a térségben, továbbá a kazah, magyar és más nációbeli állampolgárok idevonatkozó ügyeinek intézése. A konzulátus szorosan együttműködik a Kazah Köztársaság Nagykövetségével és Karcag Város Önkormányzatával. A Tiszteletbeli Konzul munkája jelentősen hozzájárult a két ország üzleti és kulturális kapcsolatainak fejlődéséhez.

Kulturális együttműködés

Karcagon volt a független Kazahsztán első kulturális napja 1996-ban. A rendezvénynek gazdagon díszített jurták adtak otthont. Tradicionális kazah ételek kóstolására nyílt lehetőség, és egész napos zenei programokon szórakozhattak a magyarok, találkozhattak első alkalommal a kazah nép kultúrájával. Kazah kulturális delegáció érkezett 2000-ben Budapestre. A Hősök terén a kazah művészcsoport műsora mellett a látogatók megismerkedhettek a kazah ízekkel.

A két ország között a kulturális kapcsolat elindulásának nagy lendületet adott, amikor a magyarországi kunok Tiszteletbeli Kapitánnyá választották Nazarbajev elnököt. A két ország néprajzkutatói a kipcsakok történetét térképezték fel Magyarországon és Kazahsztánban.

Szőcs Géza akkori államtitkár képviselte Magyarországot az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Toleranciát elősegítő és diszkrimináció-ellenes konferenciáján Kazahsztán fővárosában, Asztanában. A konferencia idején Szőcs Géza kétoldalú megbeszéléseket folytatott a kazah kormány tagjaival, Kul-Muhammed Muhtar kulturális és Tujmebajev Zsanszeit oktatási miniszterrel.

Gazdasági kapcsolatok

A Barsz Kazah - Magyar Alapítvány 1998 februárjában alakult meg, a gazdasági, tudományos, kulturális és sport kapcsolatok szélesítésének céljából. A befektetési lehetőségek feltérképezése miatt az alapítvány a Kereskedelmi és Iparkamaránál 1999-ben konferenciát rendezett, melyen száz magyar vállalat vezetői képviseltették magukat, de megjelentek a magyar államigazgatás tisztségviselői is. A magyar kormányt Fónagy János, akkori gazdasági miniszter képviselte.

A Magyar - Kazah Kormányközi Bizottság - melynek első ülése 1995-ben Almatiban volt - közreműködésével fontos megállapodások születtek. A két ország közötti együttműködés egyik jelentős szakasza volt az egészségügyi és gyógyszeripari koordináció, továbbá az ipar, az energetika, az agrárszektor, a kis- és középvállalatok, valamint a közös fuvarozási csatornák, terminálok kihasználása.

A magyar-kazah kereskedelmi forgalom 2008-ban rekordszintet ért el. Egy évvel később, 2009-ben a világgazdasági válság hatására a magyar behozatal a felére, a kivitelünk kevesebb, mint a harmadára csökkent. A visszaesés ellenére 2009-ben a magyar export értéke körülbelül a tizenkétszerese, az importé kilencszerese a 2003-as eredménynek. Fontos eleme a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak a magyar szolgáltatásexport, amely eléri az évi 100 millió dollárt. A kazahsztáni beruházásokon a magyar cégek jellemzően alvállalkozóként dolgoznak. Kazahsztánban (kazah adatok szerint) jelenleg 58 vegyesvállalatunk került bejegyzésre. 2012-ben Orbán Viktor miniszterelnök kazahsztáni látogatása jelezte, hogy a két nemzet kapcsolatának ügyét továbbra is kiemelten kezeli Magyarország.

Régiós együttműködés

A régiók közötti kapcsolatok is szépen fejlődtek, kiemelt esemény volt 2000-ben a Dél-Kazahsztán járás delegációjának magyarországi látogatása. A küldöttséggel művészek is érkeztek, a népi és a modern zene előadói, akik kazak dalokat adtak elő. A találkozáson együttműködési megállapodás született a növénytermesztés területén, a szőlőgazdálkodás, a földművelés, nyersbőr-feldolgozás, vegyesvállalatok alapításáról, illetve édesség gyártásról.

Asztana város polgármesterének 2001-es látogatása során több testvérvárosi megállapodás is született, illetve a városok üzletembereinek üzleti fórumot is rendeztek. Budapest kulturális napokat tartottak csak tartott 2002 nyarán Kazahsztánban.

Az Almatiban található 154. számú általános iskola a neves turkológus kutató, Mándoki Kongur István nevét viseli. Az intézményben élő hagyomány a névadó munkásságának elmélyült tanulmányozása, a népeinket összekötő szoros szálaknak a tudós szellemében történő oktatása, ápolása. Mándoki Kongur István nevét utca is őrzi Almatiban. És nemsokára a budapesti Városligetben egy sétány viseli a kazah főváros, Asztana nevét.